เรื่อง : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศ

+ดูข่าวทั้งหมด...
เมื่อ 28 เมษายน 2557  
   

สำนักวิทยบริกรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายงานวิจัยและพัฒนาซอฟแวร์ ได้จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศ เรื่อง “ระบบสารสนเทศสำหรับเจ้าหน้าที่” ให้กับบุคลากร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกท่าน  ในวันที่  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง ๑๐๓ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมี รศ.ดร.เปรื่อง  จันดา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เดินทางมาเปิดการโครงการอบรม

  Online : 4
  Today : 6
   Yesterday : 9
  This Month : 46
   This Year : 4,394
  Total : 106,766