เรื่อง : โครงการอบรมและติดตามผลการใช้งานระบบสารสนเทศ เรื่อง “งานการเงิน-บัญชี และงานเงินเดือน

+ดูข่าวทั้งหมด...
เมื่อ 4 เมษายน 2557  
   

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี ฝ่ายงานวิจัยและพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้มีการจัด  โครงการอบรมและติดตามผลการใช้งานระบบสารสนเทศ เรื่อง “งานการเงิน-บัญชี และงานเงินเดือน  ให้กับเจ้าหน้าที่งานการเงิน-บัญชี และงานเงินเดือน วันที่ 1 เมษายน 2557  ณ  ห้องงานคลัง  สำนักงานอธิการบดี  อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่งานการเงิน-บัญชี และงานเงินเดือน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

  Online : 2
  Today : 16
   Yesterday : 17
  This Month : 538
   This Year : 3,386
  Total : 119,568