ทดสอบ...
ทดสอบการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์...
เมื่อ 31 กรกฎาคม 2557 +อ่านต่อ...
 
  การลงทะเบียนขอใช้งาน Microsoft DreamSpark ...
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เปิดให้บุคลากรและนักศึกษาการลงทะเบียนขอใช้งาน Microsoft DreamSpark...
  เมื่อ 28 พฤษภาคม 2557 +อ่านต่อ...
  โครงการบริการวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ท้องถิ่น...
  ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2557 เวลา 08.30–16.00 น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒๐๑ อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม...
  เมื่อ 28 พฤษภาคม 2557 +อ่านต่อ...
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิคส...
  เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง 102 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ...
  เมื่อ 27 พฤษภาคม 2557 +อ่านต่อ...
อัลบั้ม : การประชุมจัดทำ (ร่าง) แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ (10)
เมื่อ 31 กรกฎาคม 2557
 
อัลบั้ม : น้องๆนักศึกษาฝึกงานทดลองระบบอินเตอร์เน็ต ตอนเช้าก่อนรับรายงานตัว (7)
เมื่อ 29 พฤษภาคม 2557
 
อัลบั้ม : พิธีมอบเกียรตบัตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศสำหรับเจ้าหน้าที่ (7)
เมื่อ 29 พฤษภาคม 2557
 
อัลบั้ม : พิธีมอบเกียรตบัตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (8)
เมื่อ 29 พฤษภาคม 2557
 
อัลบั้ม : สำนักวิทยบริการร่วมรับรายงานตัวนักศึกษาปีการศึกษา 2557 (6)
เมื่อ 28 พฤษภาคม 2557
 
อัลบั้ม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศสำหรับเจ้าหน้าที่ (13)
เมื่อ 28 พฤษภาคม 2557
 
อัลบั้ม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิค (11)
เมื่อ 1 พฤษภาคม 2557
 
อัลบั้ม : อบรมการสร้างเว็บไซน์ด้วย weebly (13)
เมื่อ 31 มีนาคม 2557
 

  Online : 2
  Today : 17
   Yesterday : 17
  This Month : 539
   This Year : 3,387
  Total : 119,569